Fråga facket Fråga facket

Uppdragsbeskrivning för ledamot i LO-facken i kommunen

Organisationsfrågor LO-facken i kommunerna ska arbeta för en stark lokal tvärfacklig verksamhet och gemenskap. Organisationen ska påverka den lokala politiken och arbeta för att fler ska få kunskap om vikten av kollektivavtal och värdet av ett medlemskap i facket.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Uppdraget

I uppdraget som ledamot i LO-facken i kommunen kommer du, tillsammans med den lokala styrelsen, att jobba för förbättringar som gynnar LO-förbundens medlemmar som bor och/eller arbetar på orten. Ni i styrelsen kommer att göra planer för att med hjälp av olika aktiviteter bygga gemenskap mellan förbundens förtroendevalda och medlemmar.

Många är aktiva i LO-facken under flera år, men alla väljs på ett år i taget. För att bli rustad för ditt uppdrag kommer du under ditt första år erbjudas en introduktion till uppdraget och också en utbildning.

Som ledamot i ett LO-fack förväntas du hålla kontakt med ditt eget förbunds lokalorganisation om aktuella frågor och ibland också samarbeta kring gemensamma aktiviteter.

Uppgifter för LO-facken

Stimulera och upprätthålla tvärfacklig gemenskap

Det är roligt att vara aktiv i en fackförening och i LO! Det är utvecklande att lära sig mer av varandra och det gynnar därför oss som är medlemmar och aktiva att bygga nätverk mellan olika LO-förbund.

Fackföreningarna har genom tiderna samlat människor och det ska vi fortsätta göra. LO-facken i kommunen har möjligheten att anordna givande, tvärfackliga aktiviteter dit medlemmar kan bjudas in. Andra gånger kan vi träffas för att prata om något som känns aktuellt och viktigt just nu. Vi kan också anordna aktiviteter tillsammans med andra organisationer, till exempel Socialdemokraterna, ABF, Unga Örnar, SSU eller en lokal förening, där hela familjen får ett utbyte och samtidigt stärka sammanhållningen på orten.

Samla LO-medlemmar i kommunen och organisera gemensam tvärfacklig verksamhet

Att vi samlas tvärfackligt är viktigt och givande. När vi lär känna varandra ökar förståelsen för andra branscher och vilka effekter politiska beslut får för människorna i de olika yrkena. Förståelsen för varandra gör att vi lättare kan stötta varandra i vardagen eller i avtalsrörelser där vi har olika förutsättningar och därför olika krav. Det är både mer intressant och roligare om vi gör saker tillsammans, dessutom blir vi starkare om vi håller ihop!

Påverka i lokalsamhället genom samverkan med Socialdemokraterna och påverkan gentemot övriga partier

I uppdraget ingår att vi opinionsbildar och organiserar oss kring olika frågor som kan förbättra vardagen för de som bor eller arbetar i kommunen. I samverkan med Socialdemokraterna i arbetarekommunen har vi en möjlighet att facklig-politiskt lyfta in medlemmarnas frågor på den politiska dagordningen. Arbetarekommunens styrelse kommer därför vara en viktig kontakt för er i LO-facken.

Vi har möjligheten att göra medlemmarnas perspektiv tydliga inför politiska beslut, oberoende av majoritet i kommunens fullmäktige och nämnder.

Öka kännedomen om vikten av kollektivavtal och värdet av ett fackligt medlemskap för att understödja respektive förbunds värvning och organisering

Vår gemensamma styrka hänger på att vi är många. Därför håller vi alltid samtalet om fackets roll och värdet av medlemskapet levande. Att vi är synliga i samhället ger en påminnelse för alla de som redan är medlemmar i något av LO-förbunden, och vi får samtidigt möjligheter att lotsa potentiella medlemmar till rätt förbund för ett medlemskap.

Läs mer om LO-facken i kommunerna