Fråga facket Fråga facket

LO-facken i kommunerna, en del av LO-distriktens lokala verksamhet

Organisationsfrågor LO-facken i kommunerna ska arbeta för en starkt lokal tvärfacklig verksamhet och gemenskap.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-fackens syfte

LO-fackens uppgift är att påverka den lokala politiken samt arbeta för att fler ska få kunskap om vikten av kollektivavtal och värdet av ett medlemskap i facket. Målet är att etablera aktiva LO-fack i varje kommun för att täcka hela landet med aktiva medlemmar och förtroendevalda som stödjer varandra.

Uppgifter för LO-facken

  • Stimulera och upprätthålla tvärfacklig gemenskap.
  • Samla LO-medlemmar i kommunen och organisera gemensam tvärfacklig verksamhet.
  • Påverka det lokala samhället genom samverkan med Socialdemokraterna och i påverkan gentemot övriga partier.
  • Öka medvetenheten om vikten av kollektivavtal och värdet av ett fackligt medlemskap för att stödja fackförbundens värvnings- och organiseringsarbete.

Verksamheten i LO-facken

LO-fackens verksamhet genomförs främst ideellt, ofta på kvällar men även på helger, då det är som mest gynnsamt att bedriva opinionsbildande och tvärfackliga aktiviteter samt främja gemenskapen mellan förbundens medlemmar.

Sammansättning av LO-facken

Varje LO-fack i kommunen består av minst tre personer, en ordförande och två ledamöter. Det finns ingen övre gräns för antalet ledamöter som kan väljas. Fler medlemmar från samma förbund kan väljas, men vi strävar efter en bred representation av förbundstillhörighet, kön, ålder samt bakgrund.

Ledamöter i LO-facken

De flesta aktiva ledamöterna är förtroendevalda på sina arbetsplatser, klubbar eller förbundsavdelningar. Men det finns också ledamöter som inte har något specifikt uppdrag men som ändå har ett lokalt engagemang.

Val av ledamöter till LO-facken

Ledamöter till LO-facken väljs på LO-distriktens höstmöten (representantskapsmöten). Den som väljs måste först ha blivit nominerad av sin förbundsavdelning eller motsvarande. Förtroendeuppdraget har en ettårig mandatperiod. Fyllnadsval kan göras av LO-distriktets styrelse när som helst under året.

Kontakta gärna LO-distriktet i det område du bor, så hjälper vi dig vidare. Kontaktuppgifter till LO-distrikten.

Utbildning och stöd

För att underlätta arbetet och engagemanget erbjuds samtliga ledamöter i LO-facken i kommunerna en utbildning under innevarande mandatperiod. Det finns även stöd tillgängligt från LO-distrikten för att säkerställa och underlätta både uppdraget och verksamheten.