Fråga facket Fråga facket

Transport

Arbetsmiljö Ensamarbete och udda arbetstider. Belastningsskador och olyckor. Hot och våld och arbetsgivare som kränker medlemmarnas integritet. Så ser vardagen ut för många inom Transport.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Transports utmaningar

  • Den psykosociala arbetsmiljön har generellt blivit tyngre i Transports branscher. Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, efterlevs inte och det råder obalans mellan krav och resurser.
  • De flesta arbetar ensamma och på udda tider på dygnet. Belastningsergonomiska problem samt fordonsrelaterade olyckor är stora utmaningar. Arbetstagarna är ofta utsatta för hot och våld. Kontroller och övervakning har ökat och verktygen för kontroll ur en säkerhetsaspekt missbrukas av arbetsgivarna. Den personliga integriteten slås bort.
  • Transport ser stora bekymmer med att arbetsgivarna utser s.k. "falska" skyddsombud som inte är utsedda och valda av den fackliga organisationen och även inrättar "falska" skyddskommittéer i syfte att mota bort regionala skyddsombud. Dessa skyddskommittéer används också som förhandlingsgrupper utan att så överenskommits för att köra över den fackliga organisationen.