Fråga facket Fråga facket

Johan Lindholm, ordförande

Organisationsfrågor LOs ordförande utövar tillsammans med styrelsen och arbetsutskottet ledningen för LOs löpande verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ordföranden leder förhandlingarna vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden. Han ansvarar för verkställigheten av kongressens, representantskapets och styrelsens beslut och har ett övergripande ansvar för LO-kansliets arbete.

Ansvarsområden

  • Ekonomisk politik
  • Näringspolitik
  • Bostadspolitik
  • Internationellt fackligt arbete
  • Jämlikhet och jämställdhet
  • Främlingsfientlighet, rasism, mångfald och representation
  • Klimat och miljö
  • Fackligt internationellt utvecklingsarbete