Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • LOs verksamhetsberättelse 2020

  LOs verksamhetsberättelse 2020.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • LO, TCO och Sacos inspel till det sociala toppmötet i Porto 7 maj 2021

  I en snabbt föränderlig värld som står inför stora utmaningar är ett välfungerande samarbete i Europa allt viktigare. globalisering, digitalisering och klimatkrisen ställer EUs medlemsländer inför en rad utmaningar som vi måste lösa tillsammans.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Policy
 • Bemanningsavtalet 2021-2023

  Det här bemanningsavtalet gäller under perioden 2021-2023.

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • Uttalande från LO angående militärkuppen i Myanmar

  Fackliga organisationer över hela världen är bestörta över militärkuppen i Myanmar. LO och våra medlemsförbund delar oron kring detta angrepp på demokratin i Myanmar.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • LOs internationella strategi 2021–2025

  LO och medlemsförbunden har tagit fram denna internationella strategi för åren 2021–2025. Strategin bestämmer inriktningen och lyfter fram de prioriterade mål som LO har för den internationella verksamheten under den aktuella perioden.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Program
 • Samhällsuppdraget

  Boken Samhällsuppdraget handlar om att tänka fackligt om makt, intressen och samverkan. Boken är skriven av LO-juristen Claes-Mikael Ståhl.

  OMRÅDE: Jämlikhet
  KATEGORI: Skrift
 • Kongressprotokoll 2020 - del 1

  Protokoll från LOs 29e ordinarie kongress 2020.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Dina avtalsförsäkringar – gäller dig som arbetar på Samhall

  Du som är anställd på Samhall omfattas av ett antal försäkringar genom kollektivavtalet. I den här foldern hittar du en kort genomgång av några av de försäkringar som finns.

  OMRÅDE: Försäkringar
  KATEGORI: Folder
 • LOs stadgar 2020

  Stadgar gällande från den 15 juni 2020 efter beslut på LOs kongress 2020.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Stadgar
 • LOs verksamhetsberättelse 2019

  LOs verksamhetsberättelse 2019.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • LOs uttalande om Europas sista diktatur - Belarus

  LO har i och med den senaste händelseutvecklingen i Belarus skickat protestbrev där vi tydligt visar att vi tar avstånd från valfusk och allt fängslande av oppositionella. LO stöttar de fredliga demonstrationerna och kraven om nyval.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Brev till statsrådet Eva Nordmark om jobb- och utvecklingsgarantin

  LO, TCO och Saco har i ett gemensamt brev uppmanat regeringen och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att tillfälligt ta bort tidsgränsen för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin.

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Brev
 • LOs förslag på åtgärder för att möta arbetslöshetskrisen

  Sverige är på väg mot en arbetslöshetskris. Sedan första mars har nästan 100 000 personer skrivit in sig som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Under samma period har 60 000 personer varslats om uppsägning. Politiken måste nu förhindra att ett stort antal företag läggs ner och att jobb försvinner. Det här är LOs program för att hantera krisen.

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: Policy
 • LO fördömer fängslandet och anklagelserna mot den fackliga ledaren Lee Cheuk Yan

  Vår vän Lee Cheuk-yan från LOs systerorganisation HKCTU Hong Kong Confederation of Trade Unions greps i slutet av förra veckan i Hongkong. Han släpptes dock fri mot borgen och inväntar nu rättegången i mitten av maj. Han och två andra aktivister anklagas för att ha deltagit vid en olaglig demonstration 31 augusti 2019. LO har skickat ett uttalande till Carrie Lam som är verkställande direktör för Hong Kongs särskilda administrativa region, där vi tar avstånd mot dessa repressalier.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Avsiktsförklaring LO, PTK och Svenskt Näringsliv

  Våren 2019 inledde Svenskt Näringsliv, LO och PTK förhandlingar om hur arbetsmarknadens funktionssätt bör förändras. Parterna konstaterar att förhandlingarna spänner över ett stort antal frågor men att de går att sortera in dessa i tre övergripande kategorier: anställningsskyddsregler, omställningssystemet, arbetslöshetsförsäkringssystemet.

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Avtal
 • LOs hållbarhetsrapport 2018

  LOs hållbarhetsrapport 2018

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • LOs verksamhetsberättelse 2018

  LOs verksamhetsberättelse 2018.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • Våra vapen mot diskriminering

  Alla människor är lika mycket värda. Det betyder inte att alla måste vara likadana. Det viktigaste i LOs värdegrund är jämlikhet. Alla människor ska ha samma rättigheter och möjlighet i livet. Utan att behöva vara någon annan än den hen är.

  OMRÅDE: Jämlikhet
  KATEGORI: Handbok
 • Facklig uppmaning till EU: Våld mot kvinnor måste stoppas

  Våld mot kvinnor måste stoppas, punkt. Det skriver LOs vice ordförande i ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen samt EU-kommissionären Helena Dalli, ansvarig för jämställdhetsfrågor.

  OMRÅDE: Jämställdhet
  KATEGORI: Brev
 • Utdrag ur gemensamma krav inför Avtal 2020

  LOs representantskap beslutade den 23 oktober 2019 de krav som LO ska driva i avtalsrörelsen 2020.

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
Sida 3 av 71234567