Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Global facklig utblick 2023

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

I en majoritet av världens länder hindras anställda att gå med i en fackförening. Demokratin är på tillbakagång.

Företagens vinster ökar på lönernas bekostnad. Samtidigt finns ljuspunkter. I USA ökar antalet fackligt organiserade. I Qatar har de internationella byggfacken tvingat fram förbättringar för migrantarbetare. FNs Internationella Arbetsorganisation har för första gången antagit en bindande resolution för rätten till en god arbetsmiljö. Över hela jorden tar fackföreningar strid för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

I den nya årsrapporten Global facklig utblick tecknar LOs Internationella enhet en bild av vad som just nu sker i världen ur ett fackligt perspektiv.

Medverkande: Mats Erikson, Monika Arvidsson och Johan Hall, samtliga utredare på LOs internationella enhet.

47 min

Kopiera länk för delning